Algemene Voorwaarden bierfietsen

 • Voorwaarden ivm gebruik: 

De FunFiets mag enkel gebruikt worden op verharde wegen .

De Funfiets mag niet gebruikt worden op fietspaden .

90km/u wegen en snelwegen zijn verboden .

Opstappen en afstappen van de fiets mag enkel als de fiets volledig stil staat.

De chauffeur dient volledig nuchter te zijn , de feestvierders mogen uiteraard wel drinken zolang die niet leidt tot buitensporig gedrag . Je bevindt je nog steeds op de openbare weg .

 • Waarborg: 

Bij iedere verhuur is er een waarborg van €150 .

Bij schade zal de waarborg ingehouden worden en kan er eventueel nog een extra factuur volgen voor de herstelling .

Bij het laat tijdig inleveren van de fiets zal er een deel van de waarborg ingehouden worden .

 • Betaling: 

De betaling van de huur + drank + waarborg dient volledig voldaan te zijn voor men de FunFiets kan gebruiken

 • Bestuurder: 

Bestuurder is minimaal 18 jaar oud en in bezit van een geldig rijbewijs B. 

Bestuurder mag niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. 

Bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen van de FunFiets en de manoeuvres die gemaakt worden. 

Bestuurder dient zich te houden aan de wegcode. 

FunFiets.be levert zelf geen BOB chauffeur. 

 • Verantwoordelijkheid: 

De persoon die de huurovereenkomst afsluit is verantwoordelijk voor de FunFiets.

Bij schade zal de verantwoordelijke hier voor aansprakelijk gesteld worden .

De verantwoordelijke moet aanwezig zijn tijdens het leveren en het ophalen van de FunFiets. 

De verantwoordelijke zal ook de uitleg krijgen over de werking van de FunFiets. 

De verantwoordelijke is volledig verantwoordelijk tijdens de hele huurperiode , er kan in geen enkele situatie aanspraak gedaan worden op Sp-verhuur . 

De Funfiets mag niet uitgeleend , onderverhuurd of afgestaan worden . 

 • Drank: 

Bij uw reservatie kan u een bestelling voor uw drank doorgeven of u kan ervoor kiezen om zelf drank te voorzien. Prijzen kan je terugvinden onder bovenstaand rubriek: prijzen . 

 • Transport :

De FunFiets zal ten alle tijden door een medewerker van Sp-verhuur geleverd en opgehaald worden .  

Voorzie een ruime plaats , parking of een rustige straat om de fiets te leveren en op te halen. 

Zorg aan het einde van de activiteit dat de fiets altijd makkelijk geparkeerd staat zodat we hem makkelijk terug op onze aanhanger kunnen zetten . 

 • Defecten/Storing :

Bij een defect of een storing tijdens de huurperiode moet deze zo spoedig mogelijk gemeld worden aan ons .

Bij defecten ten gevolge van slecht gebruik zullen de kosten voor de herstelling op de huurder verhaald worden + de kosten van de gemiste verhuren door de schade. 

Bij diefstal/inbeslagname zullen de kosten voor een gelijkaardig vervangende fiets op de huurder verhaald worden + de kosten van de gemiste verhuren .

 • Versiering :

De FunFiets mag versierd worden met ballonnen ,vlagjes ,… gebruik wel koord of tie wraps . Geen plakband , lijmresten zijn moeilijk te verwijderen . Bij het achterlaten van lijmresten zal er een deel van de waarborg ingehouden worden . 

Versiering dient verwijderd te worden aan het einde van de huurovereenkomst . 

Gebruik de fiets als een goede huisvader. 

Breng geen vernielingen aan en houd je aan de wegcode. 

 • Afval 

Huurder is zelf verantwoordelijk voor zijn afval . 

De FunFiets moet bij ophaling ontdaan zijn van alle afval.

 • Annulering/verplaatsen 

Annuleren van de huurovereenkomst zonder kosten is mogelijk 1 maand voor de aanvangsdatum van de huurovereenkomst. 

Bij annulatie binnen de maand voor aanvang van de huurovereenkomst zal er 50% van de huurprijs aangerekend worden .

We werken standaard met Jupiler en Duits bier, andere bieren worden speciaal besteld bij de brouwer en zullen ten alle tijden betaald moeten worden . Deze kunnen we bij annulatie vanwege slecht weer niet terug nemen .

Annulaties omwille van slecht weer ( regen,wind) gebeuren in samenspraak de dag zelf , eventueel de dag ervoor ( kosteloos).

Verhuurder kan ten alle tijden de huurovereenkomst beëindigen/annuleren . 

Sp-verhuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen , schade of diefstal .